Welkom in de
gele klas

In onze gele klas zetten we verder in op exploreren. Elke dag is één grote ontdekkingstocht, aangedreven door hun grote onderzoeksdrang. Ervaren en doen staat hoog op de agenda! Gewoontevorming en structuur aanbieden helpt om hun zelfsturing verder uit te bouwen. De trots die hun oogjes uitstralen als ze iets zelfstandig voor elkaar gekregen hebben, doet hen letterlijk en figuurlijk groeien. We blijven ook flink inzetten op taalverwerving. Taal ontwikkelt zich door nabootsing, dus bieden we bewust rijke taal aan. Tegen het einde van het derde jaar zullen ze immers het merendeel van de woordenschat van het dagelijks leven beheersen. Emotioneel voelen ze intuïtief dat ze een “ik” zijn, een erg belangrijke stap in het zelfbewustzijn. Die innerlijke gevoelswereld kan nog niet altijd uitgedrukt worden in woorden en dat brengt soms frustratie mee. Daarom leert onze klastijger ze de eerste stappen in emotie-regulatie.

Gele Klas
Foto Valerie

Hallo,
ik ben juf Valerie

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“De glimlach van een kind, daar doe ik het voor.”

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…

Wil je een kijkje nemen in de wereld
van de gele klas ?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Klasactiviteiten waarbij we foto’s maakten, publiceren we niet standaard op onze website. Omwille van de wet op de privacy bezorgen we de ouders wel een mail met daarin een link naar de genomen foto’s. De privacyregels gelden ook voor onze ouders. Doorsturen van de linken mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

3 Kleuters