Welkom
in onze wereldklas

Anderstalige nieuwkomers springen onvoorbereid een onbekende wereld in. Het is onze missie hen snel een thuisgevoel te geven. Wanneer ze zich goed voelen, volgt de taal meestal wel vanzelf. Onze wereldklasleerkrachten zetten in de eerste plaats in op het welbevinden om hen vervolgens een sterke talige start te kunnen meegeven. Via krachtige interacties en warme relaties stimuleren we betrokkenheid en zin in taalontwikkeling. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school bieden we in alle klassen bewust rijke taal aan. In alle vakken/domeinen kunnen we immers de poort naar taal openen. De wereldklasjuffen geven de extra individuele of groepsondersteuning die hen verder op weg helpen. Een kind kan een taal pas leren als er veel taalaanbod is, als er veel spreekkansen zijn en als hij/zij veel taalfeedback krijgt. Wij creëren daar ruimte voor.

In Het Vierde Leerjaar Scaled Modified
Foto Suzy

Hallo,
ik ben juf Suzy

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…

Wil je binnenkijken in
onze wereldklas?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Klasactiviteiten waarbij we foto’s maakten, publiceren we niet standaard op onze website.  Omwille van de wet op de privacy bezorgen we de ouders wel een mail met daarin een link naar de genomen foto’s.   De privacyregels gelden ook voor onze ouders.  Doorsturen van de linken mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

Foto Kleuterklassen