Welkom bij
de juffen kinderverzorging

Wij voelen ons erg betrokken bij de peuter- en kleuterschoolwerking. Verbonden met al die kleine, boeiende dreumesjes en de begeleidende juffen, ondersteunen wij liefdevol al de activiteiten waarvoor zeker extra handen nodig zijn! Je kan geen ogen genoeg hebben… We helpen hen graag in zelfstandiger worden, samen delen in de klas en taalverwerving. Bij alles wat we doen trachten we iets bij te brengen dat hun ontwikkeling stimuleert. Deze nieuwsgierige leeftijd en leergierige snuitjes nodigen uit om er enthousiast in te vliegen. Ze leren zoveel bij op een dag. We zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen!

Bewegingsklas
Foto Els
Foto Saïda

Hallo,
ik ben juf Els

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“Wees positief! In elke dag zit wel iets goeds.”

Hallo,
ik ben juf Saïda

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“Een reis van duizenden kilometers begint met één enkele stap.”

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…
3 Kleuters