Welkom
in klas 4B

In het vierde leerjaar wonen we op de bovenste verdieping! Beweging hebben we dus voldoende overdag, trappen klimmen kunnen we als de beste. Voor het eerst krijgen we inzicht in kommagetallen. We worden vlotter in allerlei rekenvaardigheden. Stilaan worden we minder impulsief en moeten we leren om degelijk te plannen en onze tijd goed te verdelen. Dat lukt nog niet goed, de hulp van de leerkracht en de ouders is nog nodig. Onze agenda en huiswerktijd inplannen vraagt dagelijkse oefening. Sociaal-emotioneel leren we omgaan met feedback, we leren dat dit een positieve stimulans kan zijn om onszelf bij te sturen en nieuwe inzichten te verkrijgen. Constructief leren omgaan met kritiek is niet altijd makkelijk, maar het doet ons wel groeien. We kijken nu ook realistischer naar de dingen, dat schept nieuwe kansen: geavanceerde Kapla-bouwwerken en techniek krijgen plaats en ruimte op onze grote creatie-tafel. We kunnen op vrije momenten naar hartelust experimenteren en ontwerpen! 

4b
Foto Raf

Hallo,
ik ben meester Raf

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“Probeer overal het beste van te maken.”

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…

Wil je binnenkijken in de wereld
van 4B ?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Klasactiviteiten waarbij we foto’s maakten, publiceren we niet standaard op onze website. Omwille van de wet op de privacy bezorgen we de ouders wel een mail met daarin een link naar de genomen foto’s. De privacyregels gelden ook voor onze ouders. Doorsturen van de linken mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

Lagere School