Welkom in de
oranje klas

In onze oranje klas kunnen we al goed overweg met reeds geoefende vaardigheden en technieken. Op die basis bouwen we verder, voorbereidend op het eerste leerjaar. We leren kritisch denken, verbanden leggen via mindmappen, probleemoplossend denken in onze fantastische bouwhoek en vrije knutselhoek. Reken- en schrijfvoorwaarden krijgen geleide en vrije oefenkansen. Er is ruime aandacht voor begrijpend luisteren, een eerste stap naar het latere begrijpend lezen. Regelmatig organiseren we interacties met het eerste leerjaar om de overgang comfortabeler te maken. Het tijgerverhaal wordt nu ten volle benut en is gekend. Kinderen kunnen zichzelf al oefenend kalmeren en weten wat te doen als ze overspoeld worden door emoties.

Oranje Klas
Foto Hilde
Logo

Hallo,
ik ben juf Hilde

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“Altijd eerst proberen, zo kan je iets leren.”

Hallo,
ik ben juf Sanne

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“…”

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…

Neem je graag een kijkje in de wereld
van de oranje klas?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Klasactiviteiten waarbij we foto’s maakten, publiceren we niet standaard op onze website. Omwille van de wet op de privacy bezorgen we de ouders wel een mail met daarin een link naar de genomen foto’s. De privacyregels gelden ook voor onze ouders. Doorsturen van de linken mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

3 Kleuters