Welkom in de
roze klas

In onze roze klas stappen we volop de fantasiewereld in! De verbeeldingskracht van een 4-jarige is niet te evenaren. Ze leven in het hier en nu! Ze liggen nog niet wakker van de realiteit, alles kan en mag in hun voorstellingsvermogen. Heerlijk toch! Het vermogen om zelf een activiteit te starten en richting te geven groeit. De ondernemingszin komt boven. Ze kunnen dan ook ontzettend genieten van het uiteindelijke resultaat. Vanuit het doen en activiteiten komt het nadenken op gang. Van ‘aan-’ en ‘vast’grijpen komen ze tot ‘be’grijpen. Stilaan beginnen ze te genieten van het spelen met leeftijdsgenootjes. Het gaat nog meer om de activiteit, meestal is er nog niet echt een gezamenlijk doel. Sociaal-emotioneel komen de basisbeginselen van het  tijgerverhaal aan bod, in onze school wordt dit gehanteerd om de drie grote B-emoties (bang-boos-bedroefd) te leren beheersen.

Roze Klas
Foto Anja

Hallo,
ik ben juf Anja

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.”

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…

Neem je graag een kijkje in de wereld
van de roze klas?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Klasactiviteiten waarbij we foto’s maakten, publiceren we niet standaard op onze website. Omwille van de wet op de privacy bezorgen we de ouders wel een mail met daarin een link naar de genomen foto’s. De privacyregels gelden ook voor onze ouders. Doorsturen van de linken mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

3 Kleuters