Welkom in de
groene klas

In onze groene klas verfijnen we al het geleerde wat al aanwezig is. Van grofmotorisch schakelen we meer naar het fijnmotorische. Ideaal, want de schrijfdansjuf van onze kleuterschool is immers ook de titularis van deze klas. We gaan kinderen meer doen nadenken. We voeden hun belangstelling en nieuwsgierigheid: plannen leren maken, doen uitvoeren en oplossingen of alternatieven bedenken voor obstakels. Verbeelding inzetten helpt daarbij en het doet zonder twijfel de concentratie toenemen. We benaderen ieder probleem als een uitdaging of iets plezierigs. Daarin ondersteun ik ze graag. Ritmische liedjes en versjes bereiden ons voor op het rekenritme. En wat is het fijn dat humor stilaan om de hoek komt piepen! Ondertussen blijven we oefenen in samenwerken en leren we spelen en leven met oog voor anderen. Ons tijgerverhaal wordt uitgebreid.

Groene Klas
Foto Lisa

Hallo,
ik ben juf Lisa

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“Geniet van de kleine dingen.”

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…

Neem je graag een kijkje in de wereld
van de groene klas?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Klasactiviteiten waarbij we foto’s maakten, publiceren we niet standaard op onze website. Omwille van de wet op de privacy bezorgen we de ouders wel een mail met daarin een link naar de genomen foto’s. De privacyregels gelden ook voor onze ouders. Doorsturen van de linken mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

3 Kleuters