Welkom in onze zorgklassen

Foto2leerlingenjuni23vsmal

Kleuterschool

Soms gebeurt het dat een ontwikkelingsaspect iets minder vlotjes loopt. Dankzij accurate observaties in de klassen sporen we dit snel op. We springen dan onmiddellijk op de kar. We zijn een team, dus bekijkt de zorgleerkracht samen met de klasleerkracht waar extra stimulatie kan gegeven worden. Uiteraard wordt deze actie besproken met de ouders. Het kan zich afspelen binnen alle ontwikkelingsdomeinen: wiskundige of taalstimulans, fijn-motorische of bewegingsstimulans, emotionele blokkades… We geven extra oefenkansen en zetten onze ondersteuning gericht in. De groei en vooruitgang wordt nauwkeurig opgevolgd en we sturen bij waar nodig. Als het kind zijn stappen gezet heeft, lossen we de extra begeleiding geleidelijk maar we blijven opvolgen vanaf de zijlijn. Onze criteria welbevinden, betrokkenheid en competenties indachtig, trachten we al onze kinderen de kansen te geven die ze verdienen. Daar doen we het voor!

Logo Zonder Achtergrond En Tekst Bijgesneden

Hallo,
ik ben juf Sanne

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“….”

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…

Lagere school

Ook op onze lagere school ligt het zorgbeleid in het verlengde van het pedagogische project. We investeren in brede basiszorg om alle leerlingen optimale kansen te geven, zorgfase 0. De klasleerkracht stimuleert de ontwikkeling preventief via een krachtige leeromgeving. Er wordt voldoende rekening gehouden met de competenties en gedifferentieerd naar tempo of doel. Ons uitgebouwde zorgcontinuüm focust zich op het leren van elke leerling en richt zich op alle ontwikkelingsdomeinen. We overleggen in alle zorgfasen nauwgezet de acties die eraan worden gekoppeld. Wanneer nodig vloeit de werking over naar een intensievere vorm van zorg. Een gericht begeleidingsplan op maat kan opgesteld worden. Samen bekijken we of de voorgestelde zorgmaatregelen voor iedereen effectief en haalbaar zijn. We volgen de zorgdossiers complementair als team op: de zorgcoördinator, klasleerkracht, ouders, CLB en directie zijn partners binnen het proces. Ook onze SES-leerlingen worden gericht ondersteund in de klassen door de SES-zorgleerkracht (SES = Sociaal Economisch Statuut).

Hallo,
ik ben juf Annemie

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“Je kunt een leerling vandaag iets leren, maar prikkel je zijn nieuwsgierigheid dan zal hij zijn hele leven blijven leren.”

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…
Foto Annemie
Leerlingen