Welkom
in klas 2B

In ons tweede leerjaar schakelen we weer een versnelling hoger. Zo gaat dat met blijven proberen en oefenen. Fijn, weer een nieuwe uitdaging! Ons brein is blij met de nieuwe input, alle indrukken en ervaringen worden verwerkt. We leren steeds beter lezen en schrijven (zelfs hoofdletters nu…) en rekenen ondertussen langzaam maar zeker tot het getal 100. Maal- en deeltafels stappen ons wereldje binnen. Digitaal gaan we samen verder op de ingeslagen weg met de basisbeginselen van het Chromebook-gebruik. Soms is het puffen en zweten, maar wat een trots gevoel als we weer wat onder de knie hebben! 

Bewegingstussendoortjes en spelletjes doen ons even onze zinnen verzetten zodat we weer met verse, opgeladen energie verder kunnen. Zo blijven onze hersenen fit en voelen we ons lekker in ons vel, een hoog welbevinden doet goed leren.

2b
Foto Lynn

Hallo,
ik ben juf Lynn

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

“Leef, leer, lach en heb lief.”

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…

Wil je binnenkijken in de wereld
van klas 2B ?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Klasactiviteiten waarbij we foto’s maakten, publiceren we niet standaard op onze website. Omwille van de wet op de privacy bezorgen we de ouders wel een mail met daarin een link naar de genomen foto’s. De privacyregels gelden ook voor onze ouders. Doorsturen van de linken mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

Lagere School