Welkom
in klas 3B

In ons derde leerjaar bouwen we weer verder op wat we al weten en kunnen. En dat is al een heleboel! Cijferen en getallen tot 1000 staan op de planning, net als nieuwe spellingregels en begrijpend lezen beter beheersen. Ons dagelijks kwartierlezen ontplooit ons leesvermogen ten volle. Onze klasbibliotheken zijn dan ook een oase aan boekengenot. Keuze te over in alle stijlen en varianten. De zin voor lezen wordt hier aangewakkerd! De wereld wordt ineens veel groter, je kind is steeds beter in staat onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid. Daarom is het een goede tijd om verantwoordelijkheden aan te leren. Het groepsproces wordt belangrijker. In vriendschaps- en sociale relaties moeten we soms eens in onszelf kijken. Dat is nog niet altijd makkelijk voor ons jonge brein, maar alle dagen krijgen we voldoende oefenkansen om hierin te groeien. Weetjes rond MOS (milieu-educatie op school) opsteken en daadwerkelijk actie mogen ondernemen is een boeiende ervaring die we hier mogen beleven!

3b
Foto Liesbeth

Hallo,
ik ben (interim)juf Liesbeth

Mijn persoonlijke waarom: waarvoor kom ik elke morgen graag uit mijn bed?

Ouders en school zijn belangrijke partners van elkaar. Samen waken we over hun welbevinden, betrokkenheid en energie voor leren. We hebben elkaar nodig…

Wil je binnenkijken in de wereld
van 3B ?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Klasactiviteiten waarbij we foto’s maakten, publiceren we niet standaard op onze website. Omwille van de wet op de privacy bezorgen we de ouders wel een mail met daarin een link naar de genomen foto’s. De privacyregels gelden ook voor onze ouders. Doorsturen van de linken mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

Lagere School